Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Terapisi ve süreci

Terapi Başlangıcı
Terapinin ilk günü biri serbest konuşma ve diğeri okuma parçası olmak üzere iki video kaydı yapılır.

Buna ek olarak kekemeliğin psiko-sosyal etkilerini ölçmek için Yauruss Scott tarafında geliştirilen ve bizler tarafından Türkçe’ye çevrilen Çocuk, Ergen ve/veya Yetişkinlerin Kekemelikleri ile İlgili Deneyimlerinin Ölçümü (ÇKİDO, EKİDO ve YKİDO) adlı test uygulanır. Bu testten elde edilen sonuca göre terapinin aşağıda adı geçen aşamaları kişiye özel olarak planlanır ve sonrasında uygulanır.

Terapi Süreci

Özünde danışana bağlı olmakla beraber terapi konsepti iki aşamalı olarak  farklı sürelerde tamamlanır. Bu süre bir haftadan bir yıla kadar değişebilir.

İdentifikasyon (Kimlik yada Bilinçlendirme)  evresinde akıcı ve kekeleyerek yapılan konuşma bölümleri farklı açılardan değerlendirilir ve analiz edilir. Bu aşamada amaç kekemelik olgusu ve kişinin kendi kekemeliği üzerine ilk çalışmalar yapmaktır. Sorunun bilimsel ve bilinçli bir şekilde irdelenmesi korkuyu azaltır ve kişinin kendi kekemeliği ile açık bir şekilde yüz yüze gelmesine ve onu tanımasında yardımcı olur. Kısaca bu aşamaya kimlikleştirme de denebilir.

Duyarsızlaştırma (1. Aşama) evresi olarak adlandırılan terapinin başlangıcı, terapinin en önemli aşamasıdır. Burada terapi görsel, işitsel ve kinetik algılama alıştırmalarıyla da desteklenir. Van Riper Konseptine dayanılarak yapılan Duyarsızlaştırma evresi terapinin temelini oluşturur ve olmazsa olmazlarındandır. Duyarsızlaştırma BDT ( Bilişsel Davranış Terapisi) destekli yoğunlaştırılmış bir programdır. Terapi sürecinin esasını oluşturur. Bu sürece, aile, okul, iş hayati, özel hayat ve sosyal hayat dahil edilir. Duyarsızlaşma sürece başarıya ulaşmadan bir sonra ki aşamaya geçilmez.

Duyarsızlaştırma aşaması (1. Aşama) başarılı bir şekilde tamamlanmışsa son olarak  modifikasyon (değiştirme) aşamasına geçilir ve kekemeliğimizi kontrol etmek için teknikler öğrenilir.  Bütün bu süreç kurum psikoloğu tarafından desteklenmektedir. Terapi konseptinin en önemli sac ayağını kognitif davranış terapileri temelli çalışmalar oluşturmaktadır.[ultimate_info_banner banner_desc=”Birinci aşama, bir haftadan az, iki haftadan fazla sürmez. Sonrasında bir süreliğine ara veririz. Ne çok kısa, nede çok uzun. Biz demeden ikinci aşamaya geçiş olmaz… Açıkçası beraber karar veriyoruz, ama yine de son sözü biz söyluyoruz. 🙂