Kurumumuzda  çocuklara, ergenler ve yetişkinlere kekemelik terapisi yapılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ICF normlarına dayalı ve saygın üniversitelerin öngördüğü bilimsel yaklaşımlar çercevesinde hazırladığımız Kekemelik Terapisinde Kızılboğa Modeliyle, bireylere kekemeliklerini kontrol altına alma becerisi kazandırmak için yola çıktık.

Bunu yaparken de bireye özgüven duygusu aşılamak ve sosyal iletişimini geliştirmeyi hedefliyoruz. Tabii ki anne ve babaları da sürece dahil ederek tam ve bütünlüklü bir terapi süreci gerçekleştiriyoruz.