Mersin Kekemelik Terapisinin Hedefleri

 Kekemelikte;

  • Konuşma korkusu, özgüven sorunları, sosyal, duygusal, mesleki ve kişisel sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olmak,
  • WHO ‘nun (Dünya Sağlık Örgütü) ICF normlarına dayalı ve saygın üniversitelerin öngördüğü bilimsel yaklaşımlar çercevesinde bireylere kekemeliklerini kontrol altına alma becerisi kazandırmak,
  • Kekemeliğe rağmen, sosyal, duygusal, akademik ve toplumsal alandaki iletişim becerilerini arttırmak,
  • İletişimde cesaretli kılmak, özgüveni pekiştirmek,
  • Ailenin terapi sürecine dahil ederek, aynı zamanda aileyi kekemelik hakkında en bilimsel ve güncel bilgilerle donatmak ve bilinçlendirmektir.