Supervizyon ve Stajyerlik Programları

Kurumumuz da spesifik olarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle kekemelik ve selektif mutizm alanlarında  çalışma yapılmaktadır. Kızılboğa Danışmanlık’ ta staj yaptığınız zaman sadece bu iki konu ve bu konuların altalanlarında (duygusal sağlamlılık, kekemelik terapisinde BDT desteği, aile danışmanlığı v.b.) bilki, birikim ve deneyim kazanırsınız. Bu nedenle Mersin Kekemelik Merkez inde stajyerlikler ücretlendirilir.

Öğrenciler için…

Lisans öğrencileri veya yüksek lisan öğrencileri bu programa katılabilirler. Yeteri teorik bilgi ve kekemelik vakası görmüş olması ön koşulu ile bütün öğrenciler önceden randevu almak koşulu ile kurumumuzda yasal stajyerliklerini de  yapabilirler.

Stajyerlik süresi iki hafta ile dört hafta arasında sınırlıdır.

Uzmanlar İçin…

Bu program hali hazırda meslekte deneyim sahibi olan ve kekemelik vakaları ile çalışan uzman dil ve konuşma terapistleri için düşünülmüştür. Katılımcı, ebeveyn danışmanlığından yani birinci seanstan itibaren kekemelik terapisinin bütün süreçlerine katılarak terapiyi gözlemleme şansına sahiptir.

Program Süresi beş gün veya vakanın terapide kalacağı süredir. En az bir en fazla iki hafta sürer

Kekemelik terapisinin bütün aşamaları ve bilişsel terapi süreci bu süre zarfında göreceğiniz ve edineceğiniz deneyimler arasındadır. Program uygulamalı olarak çalışmalar, gözlemler, seans sonrası supervision toplantıları şeklinde planlanmıştır.

Katılabilmek için önceden randevu almak gerekir.

Teorik bilgilendirme sınırlı şekildedir.

Programlarımız ücretlidir.