Tanı Koyma

Tanının koyulabilmesi için aileyle ve danışanla birebir görüşülür ve kekemeliğin hikayesi alınır. Kekemeliğin şiddetinin objektif olarak belirlenebilmesi ve analiz edilebilmesi için birer okuma parcası ve serbest konuşma kayıtları alınarak SSI-3 (stuttering severity instrument) uygulanır. Terapi bittiktikten sonra aynı metod tekrar kullanılarak ve karşılaştırma yapılarak terapinin başarısı hesaplanmaya çalışılır.

Kekemeliğin sözel olarak duyulabilen şiddetinin yanı sıra, bireyin yaşamı üzerindeki psiko-sosyal etkilerini ölçebilmek için J. Scott Yaruss tarafında geliştirilen ve tarafımızdan Türkçe’ye çevrilen Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerin Kekemelikleri ile İlgili Deneyimlerinin Ölçümü (org.OASES-S,OASES-T,OASES-A) (ÇKİDO, EKİDO ve YKİDO) adlı test uygulanır. Dört ana kategori ve 100 sorudan oluşan teste göre terapi bireye özel olarak planlanır ve uygulanır.

(SSI-3 Riley 1994)

Soru, Görüş ve Önerileriniz için Buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz